ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Yelda ÖZSUNAR DAYANIR

Unvanı: Prof. Dr.

Medeni Hali: Evli ve 2 çocuklu

Öğrenim Durumu: Doktora (Tıp Doktoru)

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Yüksek Lisans

Tıp Doktoru Gazi Üniv. Tıp Fakültesi 1986-1992
Tıpta Uzmanlık Radyoloji Gazi Üniv. Tıp Fakültesi 1993-1998

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Karaciğer tümörlerinin evrelendirilmesi ve cerrahi tedavisisnde intraoperatif sonografinin yeri

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr Asistan S.B. Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 1992-1993
Dr.Ar.Gör. Radyoloji A.D,  Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi 1993-1998
Visiting Fellow Radyoloji Bölümü, Herlev Hastanesi, Kopenhag Üniversitesi, Danimarka 1996-1997
Visiting Fellow Radyoloji Departmanı, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, New Haven, ABD 1998-1998
Dr.Ar.Gör. Uzman Radyoloji A.D, Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 1999-2000
Yar.Doç. Radyoloji A.D., Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 2000-2002
Research Fellow Radyoloji Departmanı, Nöroradyoloji Bölümü, MGH, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, Boston, ABD 1999-2001
Yar.Doç. Radyoloji A.D., Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 2000-2002
Doçent Radyoloji A.D., Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 2003-2008
Profesör Radyoloji A.D., Tıp Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi 2008-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Derneği

Manyetik Rezonans Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Tanısal ve Girişimsel Derneği Abdominal Radyoloji Alt Birimi Aktif Üyesi

Avrupa Radyoloji Derneği

 

Hakemlik Yapılan dergiler

-Gazi Medical Journal

-European Journal of Radiology

-Diagn Interv Radiol

-Adnan Menderes Üniversitesi Dergisi

-Malatya İnönü Üniversitesi Dergisi

Destek alınan projeler ve ödüller:

1.      Karaciğer tümörlerinin tanısında intraoperatif ultrasonografi. TÜBİTAK NATO bursuyla Kopenhag Üniversitesi Herlev Hastanesi Ultrasonografi bölümünde 6 ay süreyle visiting fellowship.1996.

2.      Karaciğer Tümörlerinde İntraoperatif Ultrasonografinin Cerrahi Evreleme ve Tedaviye Katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje sorumlusu, 2004

3.      Akut Beyin inmesinde, BT Anjiografi ve BT Perfüzyon Görüntülemenin Tanı ve tedaviye katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje yürütücüsü, 2007

4.      Editor Recognition Award 2007, European Journal of Radiology

Tez Danışmanlığı:

1-      Idiopatik karpal tünel sendromunda MRG ve Ultrasonografik bulguların karşılaştırılması, Araş. Gör.Dr. Merter Keçeli, 2003.

 

2-      Kolon neoplazilerinin tanısında sanal BT kolonoskopinin yeri, Araş. Gör. Dr Gülten Coşkun, 2005

 

3-      Psödoeksfoliasyon sendromlu glokom hastalarında, Karotis ve Oftalmik Arter Doppler Ultrasonografisi, Araş. Gör. Dr. Burçin Uz, 2008

 

4-      Gastrointestinal malignite semptomu olan hastalarda BT kolonografi ve abdomen BT’nin tanı duyarlılığının karşılaştırılması, Arş. Gör. Dr. Süleyman Başpınar

 

 

Verdiği Dersler:

2001 yılından beri tıp fakültesi öğrencilerine her dönem için toplam 36 saat teorik, haftalık 9 saat pratik ders verilmektedir.

 

Atıf Alan Yayınlar

Uluslar arası yayınlara toplam 351 kez atıfta bulunulmuştur (Bkz. Web of science: Ozsunar Y, Oszunar Y, Dayanir Y).

 

Aldığı Kurslar:

-İnternational congress on interventional ultrasound, 1996, Kopenhag, Denimarka.

-Basic course in ultrasonography of Obstetric and gynocology, 1996, Kopenhag, Denimarka.

-2. scandinavian training course on surgical ultrasound, 1997, Kopenhag, Denimarka.

-Clinical Functional MRI course, Harvard Medical School, Boston, 2000, ABD.

-Neuroradiology Harvard Postgraduate Course, Boston, 2000, ABD .

-Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 2003, Aydın.

-Ölçme-Değerlendirme Kursu, 2006, Aydın.

-Deneysel Hayvan Modelleri Kursu, 2006, Aydın.

-European course in neuroradiology, Vascular disease of the CNS, 2007, Basel, İsviçre.

-Bilimsel Proje Geliştirme ve Yazma Kursu, 2008, Aydın.

-European course in neuroradiology, Avrupa Board sertifikasyonu için 4 teorik kurs ve sınav tamamlandı. Sözlü sınav 2009 yılı sonunda tamamlanacaktır.

 

Konuşmacı veya yönetici olarak katıldığı panel, konferans, kurs ve bilimsel faaliyetler

-Temel Radyoloji Fiziği Sempozyumu, İzmir: MRG de kullanılan kontrast maddeler, Mayıs 2005, Konuşmacı

-Balkan Radyoloji Kongresi, Ohrid, Makedonya, Contemporary approach to the stroke, Ekim 2005, Konuşmacı

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Nöroradyoloji Bildirileri, Ekim 2005, Oturum Yöneticisi

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Nöroradyoloji Bildirileri, Ekim 2006, Oturum Yöneticisi

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Abdomen Radyolojisi Bildirileri, Ekim 2006, Oturum Yöneticisi

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Genel Abdominal BT Protokolleri, Ekim 2006, Konuşmacı

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Abdominal BT incelemelerinde tuzaklar, Ekim 2007, Konuşmacı

-TRD İzmir Şubesi, Hepatobilier sistem sempozyumu, Eylül, 2008, İzmir, Konuşmacı

-Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Peritoneal Ağrı nedenleri, Ekim 2008, Konuşmacı

-Avrupa Komisyonu, Marie Curie, FP7, Cofunding programında exper olarak görevlendirme, Brüksel/ Belçika, 1-5 Nisan 2008

– Avrupa Radyoloji Kongresi, Viyana, Avusturya 5-10 Mart 2009, Oturum Başkanlığı

– TRD İzmir Şubesi, Gastrointestinal Sistem  Sempozyumu, Akut Batında Görüntüleme, Nisan, 2010, Konuşmacı

-30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Spinal Tümör ve Tümör Benzeri Olgu Sunumları, Kasım, 2009, Konuşmacı

– Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu, 1. Mantar Sempozyumu, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Görüntüleme, Aralık, 2009, Konuşmacı

-Avrupa Nöroradyoloji Sempozyumu, Bolonya, 4-8 Ekim 2010, Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı

 

 

 

  1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1. Özdemir H., Yücel C., Aytekin C., Önal B., Ataman A., Özsunar Y., Isik S., “Intraocular tumors: The value of spectral and color Doppler sonography”,  Clinical Imaging, 21(2), 77-81 (1997).

 

A2. Özsunar Y., Talı E., Kılıç K., “Unusual migration of a foreign body from the gut to a vertebral body”, Neuroradiology, 40, 673-674 (1998).

 

A3. Özsunar Y., Skjoldbye B., Payen M.C., Karstrup S., Burchart F., “Impact of intraoperative ultrasonography on surgical treatment of liver tumours”. Acta Radiol. 41(1), 97-101 (2000). (Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1997’ de bildiri olarak sunuldu).

 

A4. Ozsunar Y., Sorensen A.G., “Diffusion- and perfusion-weighted magnetic resonance imaging in human acute ischemic stroke: technical considerations”, Top Magn Reson Imaging. 11(5), 259-72 (2000).

 

A5. Zaheer A., Ozsunar Y., Schaefer P.W., “Magnetic resonance imaging of cerebral hemorrhagic stroke”, Top Magn Reson Imaging 11(5), 288-99 (2000).

 

A6. Ozdemir A., Ilgit E.T., Konus O.L., Cetin M., Ozsunar Y., “Breast varices: imaging findings of an unusual presentation of collateral pathways in superior vena caval syndrome”, Eur J Radiol., 36(2), 104-7 (2000).

 

A7. Constable R.T., Carpentier A., Pugh K., Westerveld M., Oszunar Y., Spencer D.D., “Investigation of the human hippocampal formation using a randomized event-related paradigm and Z-shimmed functional MRI” Neuroimage, 12(1), 55-62 (2000).

 

A8. Ozsunar Y., Unsal A., Akdilli A., Karaman C., Huisman T. A. G. M., Sorensen A.G., “Technology and archives in radiology research: a sampling analysis of articles published in the AJR and Radiology” AJR Am J Roentgenol., 177(6), 1281-4 (2001). (RSNA 2000, Chicago, ABD’de poster olarak sunulmuştur. )

 

A9. Dayanir Ozsunar Y., Akdilli A. Karaman C.Z., Sonmez F., Karaman G., “Epididymoorchitis mimicking testicular torsion in Henoch-Schonlein purpura”, Eur Radiol., 11, 2267-9 (2001). (RAD 99, 26-31 Ekim 1999, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi’nde poster olarak sunuldu )

 

A10. Dundar S.O., Dundar M., Kocak I., Dayanir Y., Ozkan S.B., “Effect of sildenafil on ocular haemodynamics”, Eye, 15, 507-10 (2001).

 

A11. Ozsunar Y, Keceli M, Koseoglu K, Coskun G, Karaman C. “PACS utilization in radiologic research’’. Acad Radiol. Jan;10(1), 32-6 (2003).

 

A12. Schaefer PW, Ozsunar Y, He J, Hamberg LM, Hunter GJ, Sorensen AG, Koroshetz WJ, Gonzalez RG. “Assessing tissue viability with MR diffusion and perfusion imaging’’. AJNR Am J Neuroradiol. Mar;24(3), 436-43 (2003).

 

A13. Koseoglu K, Ozsunar Y, Taskin F, Unsal A. “Partial preoperative reduction of inguinal hernia through compression with an ultrasound transducer’’. J Clin Ultrasound. Sep;31(7), 379-82 (2003).

A14. Barutca S, Turgut M, Meydan N, Ozsunar Y. “Subthalamic nucleus tumor causing hyperphagia—case report’’. Neurol Med Chir (Tokyo), Sep;43(9),457-60 (2003).

A15. Koseoglu K, Gok C, Dayanir Y, Karaman C. “CT and MR imaging findings of a rare craniofacial malformation: diprosopus’’. AJR Am J Roentgenol. Mar;180(3), 863-4 (2003).

 

A16. Koseoglu K, Dayanir Y, Taskin F, Demirkiran A. “Mechanical small bowel obstruction due to intraluminal thrombus in a patient with acute leukaemia: ultrasonic findings’’, Clin Radiol. May;58(5),406-8 (2003).

 

A17. Ozsunar Y, Keceli M, Unsal A, Akdilli A, Koseoglu K, Karaman C. “Status of international radiological publications and archive utilization in Turkey’’. Tani Girisim Radyol. Jun; 9(2),135-8 (2003).

 

A18. Copcu E, Metin K, Ozsunar Y, Culhaci N, Ozkok S. “The interdomal fat pad of the nose: a new anatomical structure’’. Surg Radiol Anat, 2004 Feb;26(1), 14-8. Epub Oct 22 (2003).

 

A19. Lev MH, Ozsunar Y, Henson JW, et. al. “Glial tumor grading and outcome prediction using dynamic spin-echo MR susceptibility mapping compared with conventional contrast-enhanced MR: confounding effect of elevated rCBV of oligodendrogliomas’’. AJNR Am J Neuroradiol. Feb;25(2), 214-21 (2004).

 

A20. Koseoglu K, Akar H, Cildag B, Ozsunar Y, Gayret P. “Resistive index measurement of native hemodialysis arteriovenous fistula feeding artery as a predictor for fistula dysfunction. ASAIO J. Nov-Dec;50(6), 577-80 (2004).

 

A21 Akar H, Koseoglu K, Ozsunar Y, Özkısacık E, Badak I. “Color Doppler ultrasounda in diagnostic evaluation of native upper arm vascular access complications’’. Indian J Nephrol 14, 56-60 (2004).

A22. Huisman TA, Schwamm LH, Schaefer PW, Koroshetz WJ, Shetty-Alva N, Ozsunar Y, Wu O, Sorensen AG. “Diffusion tensor imaging as potential biomarker of white matter injury in diffuse axonal injury’’. AJNR Am J Neuroradiol. Mar;25(3), 370-6 (2004).

 

A23. Ozsunar Y, Grant PE, Huisman TA, Schaefer PW, Wu O, Sorensen AG, Koroshetz WJ, Gonzalez RG. “Evolution of water diffusion and anisotropy in hyperacute stroke: significant correlation between fractional anisotropy and T2’’. AJNR Am J Neuroradiol. May;25(5), 699-705 (2004).

 

A24. Ozsunar Y, Koseoglu K, Huisman TA, Koroshetz W, Sorensen AG. “MRI measurements of water diffusion: impact of region of interest selection on ischemic quantification’’. Eur J Radiol. Sep;51(3), 195-201 (2004).

 

A25. Turgut M, Akyuz O, Ozsunar Y, Kacar F. “Sponge-induced granuloma (“gauzoma”) as a complication of posterior lumbar surgery’’. Neurol Med Chir (Tokyo), Apr;45(4):, 209-11(2005).

 

A26. Koseoglu K, Ozsunar Y, Taskin F, Karaman C. “Pseudolesions of left liver lobe during helical CT examinations: prevalence and comparison  between unenhanced and biphasic CT findings. Eur J Radiol. Jun;54(3), 388-92 (2005).

 

A27. Koseoglu K, Taskin F, Ozsunar Y, Cildag B, Karaman C. “Transient hepatic attenuation differences at biphasic spiral CT examinations. Diagn Interv Radiol. Jun;11(2), 96-101 (2005).

 

A28. Yucel A, Gecici O, Emul M, Oyar O, Gulsoy UK, Acar M, Degirmenci B, Haktanir A. Dayanır Y. Effect of informed consent for intravascular contrast material on the level of anxiety: how much information should be given? Acta Radiol. Nov;46(7), 701-7 (2005).

 

A29. Turgut M, Basaloglu HK, Yenisey C, Ozsunar Y. “Surgical pinealectomy accelerates intervertebral disc degeneration process in chicken. Eur Spine J. May;15(5), 605-12 (2006).

 

A30. Dundar SO, Dayanir Y, Topaloglu A, Dundar M, Kocak I. “Effect of sildenafil on ocular hemodynamics in 3 months regular use. Int J Impot Res. May-Jun;18(3), 282-6 (2006).

 

A31. Turgut M, Yenisey C, Akyuz O, Ozsunar Y, Erkus M, Bicakci T. “Correlation of serum trace elements and melatonin levels to radiological, biochemical, and histological assessment of degeneration in patients with intervertebral disc herniation. Biol Trace Elem Res. Feb;109(2), 123-34 (2006).

 

A32. Culhaci N, Ozkara E, Yuksel H, Ozsunar Y, Unal E. “Spontaneously ruptured uterine angioleiomyoma. Pathol Oncol Res. 12(1), 50-1, (2006).

 

A33. Ozsunar Y, Cetin M, Taskin F, Yucel A, Can S, Argin M, Arkun R. “The level of quality of radiology services in Turkey: a sampling analysis’’. Diagn Interv Radiol. Dec;12(4), 166-70 (2006).

 

A34. Turgut M, Ozsunar Y, Oncü S, Akyüz O, Ertuğrul MB, Tekin C, Gültekin B, Sakarya S. “Invasive fungal granuloma of the brain caused by Aspergillus fumigatus: a case report ,8and review of the literature’’. Surg Neurol. Feb;69(2), 169-74; discussion 174 (2008).

 

A35. Dayanir V, Topaloğlu A, Ozsunar Y, Keceli M, Okyay P, Harris A. “Orbital blood flow parameters in unilateral pseudoexfoliation syndrome’’. Int Ophthalmol. 2008 Feb 23.

 

A 36. Turgut AT, Karakaş HM, Ozsunar Y, Altın L, Ceken K, Alıcıoğlu B, Sönmez I, Alparslan A, Yürümez B, Celik T, Kazak E, Geyik PO, Koşar U. “Age-related changes in the incidence of pineal gland calcification in Turkey: A prospective multicenter CT study’’. Pathophysiology. Jun;15(1), 41-48 (2008).

 

A37. Ozsunar Y, Coskun G, Delibaş N, Uz B, Yükselen V. “Diagnostic accuracy and tolerability of contrast enhanced CT colonoscopy in symptomatic patients with increased risk for colorectal cancer’’. Eur J Radiol. 2008 Jun 30.

 

A38. Özkan SB, Özsunar Dayanır Y, Balcı GY. “Hypoplastic inferior rectus muscle in association with accessory extraocular muscle and globe retraction’’. Journal of AAPOS, 11, 488-490 (2007).

A39. Pituitary apoplexy: an overview of 186 cases published during the last century. Turgut M, Ozsunar Y, Başak S, Güney E, Kir E, Meteoğlu I. Acta Neurochir (Wien). 2010 May;152(5):749-61. Epub 2010 Feb 6.

A40. Autosomal recessive osteopetrosis as an unusual cause of hydrocephalus, extensive calcification of tentorium cerebelli, and calvarial hyperostosis. Turgut M, Aral YZ, Ozsunar Y. J Neurosurg Pediatr. 2010 Apr;5(4):419-21.

A41. Ossified Chronic Subdural Hematoma. Turgut M, Samancoğlu H, Ozsunar Y, Erkuş M. Cen Eur Neurosurg. 2010 May 3. [Epub ahead of print] No abstract available

A42. Glioma Recurrence Versus Radiation Necrosis? A Pilot Comparison of Arterial Spin-Labeled, Dynamic Susceptibility Contrast Enhanced MRI, and FDG-PET Imaging. Ozsunar Y, Mullins ME, Kwong K, Hochberg FH, Ament C, Schaefer PW, Gonzalez RG, Lev MH. Acad Radiol. 2010 Mar;17(3):282-90. Epub 2010 Jan 12.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Ünal M., Ilgıt E., Yüksel D., Ozsunar Y., Aytekin C., Hasanreisoğlu B., “Lacrimal drainage system obstructions treated non-surgically with use of balloon dilatation, metallic stents or plastic tubing” European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 12th Meeting, 51, Glasgow, 1994.

 

B2. Ilgıt E., Akbek S., Ünal M., Yüksel D., Aytekin C., Ozsunar Y., Işık S., Treatment of epiphora with transluminal balloon dilatation of the nasolacrimal drainage system, 9th European Congress of Radiology, S199, Vienna, 1995.

 

B3. Özdemir A., Öznur İ., Vural G., Atasever T., Ozsunar Y., Önal B., Işık S., Gökçora N, Correlation of different diagnostic modalities in breast lesions and lymphadenopathies, 9th European Congress of Radiology, S 280, Vienna, 1995.

 

B4. Bozkurt M, Özogul C, Ozsunar Y, Öztas M, Erdogan D, Gürer MA: Hydroxiproline levels, electromicrographic and sonographic evaluations in stria distensae, Dermatopathology in Anatolia, First Clinicopathological Colloqium in Ankara, Turkey, Sep. 1995.

 

B5. Özdemir H, Ataman A, Ozsunar Y, Turgut T, Değer E, Avcıoğlu Ü, Işık S: The value of endoscopic ultrasonography in the diagnosis and staging of gastric cancer and lymphoma, 40th Annual Meeting of AUIM, New York, USA, March 1996.

 

B6. Bozkurt M, Erdogan D, Gürer MA, Özogul C, Ozsunar Y, Öztas M.: Hydroxiproline levels, electromicrographic and sonographic evaluations in stria distensae. Clinical Dermatology 2000, An International Congress, Vancouver, May 1996.

 

B7. Bucharth F., Skjoldbye B., Ozsunar Y., Court-Payen M., Karstrup S., Intraoperative Sonography-Liver&Pancreas. 2. Scandivinian training course on surgical ultrasound, Herlev Hospital Copenhagen University, Denmark, 1997.

B8. Ozsunar Y., Gonzalez G., Schaefer PW., Huisman A.G.M., Hamberg L.M., Sorensen AG, Grant EP. Evalution of Anisotropy by Diffusion and Perfusion MRI in Acute Cerebral Infarcts. RSNA 2000, 86th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago, 554, 2000.

B9 Schaefer P.W., He J., Hunter G.J., Hamberg L.M., Ozsunar Y., Sorensen G., Gonzalez R.G., Utility of acute stroke imaging to asses final infarct volume and tissue viability. RSNA 2000, 86th Scientific Assembly and Annual Meeting, Chicago, 300, Chicago, 2000.

B10. Schaefer P.W., He J., Hunter G., Hamberg L., Ozsunar Y., Gonzalez R.G., Assesing tissue viability with MR perfusion imaging. American Sociaty of Neuroradiology. 39. annual meeting, 10, Boston, 2001.

B11. Ozsunar Y., Lev M.H., Barest G.D., Csavoy B.S., Shortsleeve C., Gonzalez R.G. Differentiation of proton beam radiation necrosis from glioma recurrence, Comparison of ASL, rCBV and FDG-PET imaging. RSNA 2001, 87th Scientific Assembly and Annual Meeting, 296, Chicago, 2001.

 

B12. Ozsunar Y., Grant E..P, Huisman T.A., Wu O., Sorensen A.G., Gonzalez R.G., Evolution of water diffusion anisotropy in hyperacute stroke. Correlation between fractional anisotropy and T2. RSNA 2001, 87th Scientific Assembly and Annual Meeting, 300, Chicago, 2001.

 

B13. Schaefer P.W., Ozsunar Y., Gonzalez R.G. Assessing tissue viability with diffusion and perfusion imaging. RSNA 2001, 87th Scientific Assembly and Annual Meeting, 394, Chicago, 2001.

 

B14. Huisman T.A.G.,·Schaefer P.W., ·Schwamm L.H.,·Ozsunar Y., Hergan K.,·Wu  O.,·Sorensen G., Diffusion Tensor Imaging as Biomarker for Severity of Head Trauma. American Sociaty of Neuroradiology. 40. annual meeting, 70, 2002,

 

B15. Koseoglu, K., Dayanir YO., Akdilli, A. ve C. Karaman, “ Osmotic myelinolysis with modarete clinical course; case report”, 1st Eastern Mediterranean Second National Congress of Magnetic Resonance Imaging, İzmir, 2002.

 

B16. Koseoglu, K., Karaman, CZ., Akdilli, A. ve YO. Dayanir, “Unusual form of spinal tuberculasis: Involvement of atlantoaxial joint”, 1st Eastern Mediterranean Second National Congress Of Magnetic Resonance Imaging, İzmir, 2002.

 

B17. Koseoglu, K., Gok, C., Dayanir, Y. ve C. Karaman ,  “CT and MR imaging findings of a rare craniofacial malformation: diprosopus”, 1st Eastern Mediterranean Second National Congress Of Magnetic Resonance Imaging, İzmir, 2002.

 

B18. Koseoglu, K., Cildag, B., Taskin, F., Akar, H. ve Y. Ozsunar, “The assessment of native hemodialysis arteriovenous fistula (AVF) feeding artery by Doppler ultrasound” 21st World Congress International Union of Angiology, Roma, 2004

 

B19. Taskin, F., Karaman, CZ., Akdilli, A., Dayanir, Y. ve K. Koseoglu, “Mammographically Detected Breast Arterial Calcifications: Can They Used As Indicators For Systemic Arteriosclerosis-Related Diseases”, 21st World Congress International Union of Angiology, Roma, 2004.

B20. Özsunar Y, Köseoglu K,  Taşkın F,  Gonzalez G. Isotropic Diffusion Weighted Imaging In Acute CerebralInfarctions: Prediction of ischemic irreversibility. XXIX Congress of the European Society of Neuroradiology, Aachen, Germany, 2004.

 

C. Kitap bölüm çevirisi:

 

C1. Özsunar Dayanır Y, Nörodejeneratif / Bazal Ganglion Hastalıkları, Nöroradyoloji Atlası, Fiscchbein NJ, Dillon PW, Barkovich AJ, Çeviri Editörleri: Şimşek M, Coşkun A. S. Thieme, New York, Çeviri: Habitat Yayıncılık, 393-414, (2008).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve yazılan kitap bölümleri:

 

D1. Ünal M., Ilgıt .T, Öz Y., Yüksel D., Akpek S., Yılmazbaş P., Yücel C., Özbek E., Özsunar Y., ve ark. “Epifora tedavisinde lakrimal drenaj sisteminin balon dilatasyonu ile elde edilen geç sonuçlar”, Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Sempozyumu Bülteni, 24-26 Mayıs, 84-93 (1996).

 

D2. Demirkaya Ö., Yalçın F., Özsunar Y., Koroner ateromatöz plak özellikleri ve intravasküler ultrsonografinin önemi, Medikal Network Kardiyoloji , 4(3), 248-252 (1997).

 

D3. Özdemir A., Erbaş N., Tokgöz N., Özsunar Y., Öznur İ., Altınok M., Işık S, Preoperatif tel lokalizasyonu yapılan nonpalpabl 220 meme lezyonunun retrospektif analizi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 3, 21-29 (1997).

 

D4. Özsunar Dayanır Y., Özdemir H., İntraoperatif Ultrasonografinin abdominal kullanım alanları. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 6, 55-61 (2000).

 

D5. Özsunar Dayanır Y., Özdemir A., “Meme değerlendirmelerinde fizik muayene. Ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000 1(2):9-12. (Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, (s.15), Ankara, 1995’ de bildiri olarak sunuldu. )

 

D6. Bozkurt M., Özoğul C., Özsunar Y., Öztaş M.O., Erdoğan D., Gürer M.A., “Gerilim strialarında hidroksiprolin düzeyleri, electron mikroskopik ve ultrasonografik değerlendirmeler”, Dermatopatoloji Dergisi, 9, 1-5, 2000. (Clinical Dermatology 2000. An International Congress, Mayıs Vancouver 1996’, da ve Dermatopathology in Anatolia, First Clinicopathological Colloqium, 20, Ankara, 1995 bildiri olarak sunuldu).

 

D7. Unsal A., Akdilli A., Karaoğlu A., Kök F, Özsunar Dayanır Y., Karaman C.Z., “İrritabil barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksyonun ultrasonografi ile değerlendirilmesi” Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000 1(3):5-7. (RAD 99, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 1999’ da poster olarak sunuldu )

 

D8. Özsunar Dayanır Y., Skoldbye B., Akdilli A., Köseoğlu K., Karaman C.Z.Karaciğer metastazlarının değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisinde intraoperatif sonografi”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3):9-13, (2001), (Hepato-pankreato-bilier bilimler kongresi, ( s. 87), Izmir, 1997’ de poster olarak sunuldu).

D9. Özsunar Y., Köseoğlu K., “ Semilobar holoprosensefalide magnetik rezonans bulguları” İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(2), 127-130 (2002).

 

D10. Köseoğlu K., Özsunar Y., “Kitle görünümünde fibular osteokondrom bursiti: olgu bildirisi”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2), 33-35, (2002).

D11. Köseoğlu K., Özsunar Y., “Akraninin Ultrasonografik bulguları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10, 95-97 (2003).

 

D12. Ozsunar Y, Huisman T, Sorensen AG., “Diffüzyon MRG’ nin Klinik Kullanım alanları’’ Türk Nöroloji Dergisi, 9 (1), 153-162, (2003).

 

D13. Özsunar Y., Ünsal A. ve K. Köseoğlu, “Hipoparatiroidizme bağlı intrakraniyal kalsifikasyon”, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5, 29-31, (2004).

D14. Özsunar Dayanır Y, Nörooftalmoloji El Kitabı, Aydın O’Dwyer P, Kansu T, Torun N, 1. Baskı, Ankara, Güneş Kitabevi, 2007: 369-378.

 

D15. Y. Dayanır, V. Dayanır, Oftalmik Ultrason Tanı Atlası, Çeviri, Chathy W. Debernardo, Ellen F. Greenberg, Habitat Yayıncılık, 2010.

 

 


E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

1.    Özsunar Y, Özdemir A, Işık S, Ilgıt E, Özhan S: Memenin fizik muayene bulgularının mammografik ve ultrasonografik bulgularla karşılaştırılması, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 15, Ankara, 1995.

2.    Ilgıt ET, Akpek S, Ünal M, Yüksel D, Aytekin C, Özsunar Y, Işık S: Epifora tedavisinde nazolakrimal drenaj sisteminin transluminal balon dilatasyonu, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 18-22 Haziran 1995, Ankara.

3.    Ilgıt ET, Yücel C, Akpek S, Konuş Ö, Aytekin C, Özsunar Y, Özbek E, Işık S: Aortoiliak tıkayıcı arter hastalıklarında PTA, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 18-22 Haziran 1995, Ankara.

4.    Özdemir H, Önal B, Ataman A, Özsunar Y, Aytekin C, Turgut T, Işık S: Gossypiboma’nın endosongrafik görünümü, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ.

5.    Özdemir H, Köse S, Özsunar Y, Tokgöz N, Işık S: Memedeki mikrokalsifikasyonların ayırıcı tanısında renkli Doppler sonografi ve akselerasyon indeksinin önemi, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ.

6.    Özdemir H, Önal B, İnceoğlu S, Ataman A, Özsunar Y, İnceoğlu F, Işık S, Çelebi C: Fasiyokutanöz perforatörlerin spektral ve renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ.

7.    Özdemir H, Yücel C, Ataman A, Önal B, Özsunar Y, Turgut T, Özhan S, Avcıoğlu Ü, Işık S: Mide karsinomlarının ve lenfomaların ayırıcı tanı ve evrelendirmesinde endosonografinin yeri, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ.

8.    Özdemir H, Önal B, Ataman A, Özsunar Y, Aytekin C, Turgut T, Işık S: ‘Gossypiboma’ nın endosonografik görünümü, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ.

9.    Özdemir H,Yücel C, Ataman A, Önal B, Özsunar Y, T Turgut, Ozhan S, Avcioglu Ü, Isik S: Gastrik karsinoma ve lenfomaların ayırıcı tanısı ve evrelendirilmesinde endosonografi, 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 17-20 Aralık 1995, Uludağ

10.Aytekin C, Özdemir H, Ataman A, Önal B, Özsunar Y, Ulutürk A, Işık S, Güner H: Normal gebelerde fetoplasental dolaşımın gebelik haftalarına göre değişiminin renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

11.Ataman A, Özdemir H, Özsunar Y, Özhan S, Turgut T, Tiras B, Isik S: Pre-term dönemde renkli Doppler ultrasonografi ile kordon dolanmasının değerlendirilmesi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

12.Özhan S, Özdemir H, Ataman A, Özsunar Y, Aşık E, Boztepe Ü, Sindel Ş, Işık S: Kronik hemodializ hastalarında paratiroid gland hacminin kolekalsiferol tedavisine yanıtının B-Mod ultrasonografi ile değerlendirilmesi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

13.Özdemir H, Özhan S, Akpek S, Yücel C, Özbek E, Vural M, Özsunar Y, Öznur İİ, Ilgıt E: Karotik kavernöz sinüs fistüllerinin tanısında renkli Doppler göz ultrasonografisinin yeri, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

14.Özsunar Y, Skoldbye B, Payen M C, Burchart F: Karaciğer metastazlarının cerrahi tedavisinde intraoperatif sonografinin önemi, Hepato-pankreato-bilier bilimler kongresi, Kasım (86), 1997, Izmir.

15.Skoldbye B, Özsunar Y, Burchart F, Christensen NE: Karaciğer tümörlerinin perkütan ultrason eşliğinde mikrodalga ablasyonu, 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-9 Ekim 1997, Kuşadası

16.Özdemir A, Yıldırım S, Özsunar Y, Atasever T, Demiroğulları B, Işık S,  Adolesan bir kızda sistosarkoma filloides. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-9 Ekim 1997, Kuşadası

17.Özsunar Y, Skolbye B, Payen M C, Özdemir H, Isık S: Karaciğer tümörlerinin evrelendirilmesi ve cerrahi tedavisinde intraoperatif sonografinin rolü, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım, 1997, Antalya

18.Özsunar Y, Ferid N: Bilateral adrenal kalsifikasyonun eşlik ettiği adrenal yetmezlikte BT ve MR bulguları, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28-31 Kasım 1998, İzmir.

19.Ünsal A, Karaman C Z, Karaoğlu AÖ, Kök F, Akdilli A, Özsunar Dayanır Y: Irrıtabıl barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksyonunun US ile değerlendirilmesi, RAD 99, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Antalya

20.Karaman C Z, Ünsal A, Akdilli A, Özsunar Dayanır Y: RAD 99, Sağlıklı bireylerde Doppler US’de elde edilen renal arter dalga formlarının niteliksel olarak değerlendirilmesi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Antalya

21.Özsunar Dayanır Y, Karaman C Z, , Akdilli A, Ünsal A: RAD 99, Iatrojenik hipoparatiroidiye sekonder yaygın intrakranial kalsifikasyonlar, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Antalya

22.Akdilli A, Karaman C Z, Ünsal A, Özsunar Dayanır Y, Alt üriner sistem enfeksyonlu çocuklarda intrarenal renkli dupleks Doppler US’nin tanı değeri, RAD 99, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Antalya

23.Özsunar Dayanır Y Karaman C Z, Ünsal A, Akdilli A: RAD 99, AJR ve radyoloji dergilerinden örnekleme makale analizi, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 1999, Antalya

24.Karaman CZ, Akdilli A, Dayanır ÖY, Ünsal A,Taşkın F. Radyolojiye genel bakış ADÜ akademik hafta. Aydın- Aralık 1999 (poster)

25.Akdilli A., Karaman CZ, Dayanır ÖY, Ünsal A, Taşkın, F. Doğumsal kalça displazisi tanısında ultrasonografinin yeri. ADÜ akademik hafta. Aydın- Aralık 1999 (sözlü sunum)

26.İzzet Koçak, Mehmet Dündar, Haluk Erol, Yelda Özsunar Dayanır. Aspermi nedeniyle orta hat prostatik kistin transuretral rezeksyonu. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. Ekim 2000 Türk Üroloji Dergisi kongre özel sayısı. V-15, s.253.

27.Ozsunar Dayanir Y, Grant E, Huisman TAGM, Wu O, Sorensen AG, Gonzalez RG. Hiperakut iskemide anizotropik diffüzyonun ekoplanar T2 sinyali ile karşılaştırılması. Türk Rad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi Kemer, Antalya, Ekim-2001, E84.

28. Köseoğlu, K., Özsunar, Y., Akdilli, A. ve F. Taşkın,“Kitle görünümünde fibular oseokondrom bursiti: olgu bildirisi”, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, sE225, Antalya, 2002

29. Köseoğlu, K., Dayanır, Y., Keçeli, M.ve A. Odabaşı,“Akrani’ nin intrauterin US bulguları”,  23. Ulusal Radyoloji Kongresi , sE213, Antalya, 2002.

30. Köseoğlu, K., Taşkın, F., Dayanır, Y. ve A. Demirkıran, “Lösemiye bağlı intestinal hemoraji sonrası trombüs ileusunun US bulguları“, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, sE182, Antalya, 2002 Coşkun, G.,

31. Köseoğlu K. ve Özsunar Y, “Çocukluk çağındaki trigeminal schwannomun BT ve MRG bulguları, ” 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, sE225, Ankara, 2003.

32. Köseoğlu K., Özsunar Y. ve C. Gök, “ Panhipopituitarizm bulguları gösteren olguda hipofiz hipoplazisi ve persistan trigeminal arter birlikteliği: MRG ve MR anjiyografi bulguları”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, sE210, Ankara, 2003.

33. Köseoğlu K, Çildağ B, Can S, Özsunar Y, Gayret P. ve  Akar H, ”Normal fonksiyonlu ve fonksiyon bozukluğu gösteren hemodiyaliz fistüllerinin renkli Doppler ultrasonografi ile akım volümlerinin ve morfolojilerinin değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD), sE81, Ankara, 2003.

34. Akdilli A, Taşkın F, Dayanir Y, Karaman C, Koseoglu K. Memenin arteriyel kalsifikasyonları: Prevalans ve etkileyen faktörler. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, E58, Antalya, 2004.

35. Coşkun G, Dayanir YO, Koseoglu K.  Şüpheli kolon malignitelerinde BT kolonografi ve sanal endoskopinin yeri,  25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 133, Antalya, 2004.

36. Can S, Ozsunar Y, Akdilli A, Odabaşı R, Özkara E. Siyam ikizleri: Prenatal US- postmortem MRG bulguları. . Ulusal Radyoloji Kongresi, 131, Antalya, 2004.

37. Özsunar Y, Can S, Taşkın F, Çetin M, Koseoglu K. Bir örnekleme analizi: Ülkemizde radyoloji hizmeti ne kadar nitelikli?, . Ulusal Radyoloji Kongresi, E48, Antalya, 2004.

38. Yücel A, Geçici Ö, Emül M, Gülsoy UK, Özsunar Y, Acar M ve ark. İntra venöz kontrast madde bilgilendirme formlarının hasta anksiyete düzeyine etkisi: . Ulusal Radyoloji Kongresi, E47, Antalya, 2004.

39. Köseoğlu K, Özsunar Y, Taşkın F, Karaman C. Spiral BT incelemeleri sırasında Karaciğer sol lobunda izlenen pseudolezyonlar: görülme sıklığı ve pre-post kontrast BT bulguları. . Ulusal Radyoloji Kongresi, E90, Antalya, 2004.

40.. Özsunar Y, Uz B, Öztürk Ö, Karaman C. “Abdominal organlarda perfüzyon bilgisayarlı tomografi uygulamaları’’. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, P079, Antalya 2007.

41. Özsunar Y, Eraslan C, Özkul A, Karaman C. “Akut serebral iskemide beyin perfüzyon BT: neden, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır? ’’, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, P606, Antalya 2007.

42. Türkmen M, Tosun A, Yılmaz C, Özsunar Y, Aydoğdu A, Çetinkaya Çakmak B. “Hipoksik iskemik ensefalopatili olguların değerlendirilmesi’’, Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, P-39, Trabzon 2008.

 

 

F. DİL BELGESİ

KPDS DİL PUANI: 87

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir